รวมโปรแกรมกราฟิกฟรี (Free Images)

รวมโปรแกรมกราฟิกฟรี (Free Images) ภาพกราฟิกฟรี https://www.freepik.com https://pixels.com https://pixabay.com https://www.vecteezy.com https://stocksnap.io https://www.freeimages.com https://www.rawpixel.com https://www.stockvault.net https://www.stockvault.net https://picjumbo.com https://elements.envato.com https://morguefile.com https://unsplash.com ภาพ Icons www.iconfinder.com www.iconarchive.com www.flaticon.com https://freeicons.io https://icons8.com/icons Shapes www.brusheezy.com www.photoshop.cc ClipArts and Symbols…

Week10: สอนวิชา Creative Thinking for Business Innovator

Week10: สอนวิชา ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการเป็นนวัตกรธุรกิจ (Creative Thinking for Business Innovator) นักศึกษา #สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มทร.สุวรรณภูมิ กลุ่ม #ISD46521N, #ISD46541N * ผ่านไป 9 สัปดาห์เริ่มเห็นผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นรูปเป็นร่างละ

Composer คือเครื่องมือในการจัดการกับแพ็กเกจ (Package) และไลบรารี (Library) ภาษา PHP

Composer คือเครื่องมือในการจัดการกับแพ็กเกจ (Package) และไลบรารี (Library) ต่างๆที่นำมาใช้กับภาษา PHP สามารถอ่านรายละเอียด

Archive.org เว็บตรวจสอบย้อนรอยเว็บไซต์

สำหรับผู้ดูแลระบบที่ต้องการตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์ว่าแต่ละเว็บมีพัฒนาการเป็นอย่างไร รวมทั้งจดโดเมนเริ่มเปิดเว็บเมื่อใดสามารถเข้าตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ Internet Archive –  http://web.archive.org โดยการระบุชื่อโดเมนเว็บไซต์ที่ต้องการตรวจสอบลงไป