โปรแกรมออกแบบแผงวงจร (PCB Design Tool)

โปรแกรมออกแบบแผงวงจร (PCB Design Tool) – Fritzing (https://fritzing.org) Fritzing is an open-source hardware initiative that makes electronics…

ย้ายจาก Android มาใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch

ย้ายจาก Android มาใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch https://support.apple.com/th-th/HT201196

Slideshare เว็บรวมเอกสารประกอบการบรรยายทั่วโลก

Slideshare เว็บรวมเอกสารประกอบการบรรยายทั่วโลก สามารถสมัครสมาชิกและใช้งาน (more…)

เว็บตรวจสอบ Plagiarism การคัดลอกผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย

เว็บตรวจสอบ Plagiarism การคัดลอกผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย www.paraphrase-online.com

ฟรีภาพ Clipart

Free Clipart

Open Source MOOC Platforms

รวมลิงค์ทูลสำหรับสร้างระบบการศึกษาแบบเปิด (Open Source MOOC) edX and Open EdX (https://open.edx.org, https://github.com/edx/edx-platform) This is an open source platform used by…

การทำหนังสือ ตำราสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

การทำหนังสือ ตำราสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

10 เครื่องมือฟรี!สำหรับตรวจสอบการคัดลอกผลงานสำหรับครู และนักวิจัย (Plagiarism Checker Tool)

10 เครื่องมือฟรี! สำหรับตรวจสอบการคัดลอกผลงานสำหรับครู และนักวิจัย (Plagiarism Checker Tool) https://www.ilovephd.com/10-free-plagiarism-checker-tool-for-thesis/?fbclid=IwAR207ZqpPl72b7Te7–n87STD9Y_sBQPuEyNK6noZlXVLMfEro8BtsJ5X8M

Remove.bg เว็บลบพื้นหลังภาพฟรี

☁ Remove.bg เว็บลบพื้นหลังภาพฟรี *ใช้ทดแทนการรีทัชด้วย photoshop แถมฉากหลังทดแทนสวยๆมากมาย ทดลองใช้งานได้ที่เว็บ >> https://www.remove.bg ตัวอย่าง *************************** ร่วม UpSkills เติมเต็มความรู้ได้ในกลุ่ม Online Learning by Dr.Arnut ***************************…

Online Learning Tools

Online Learning Tools _________________________ Video Conference / Web Conference  BigBlueButton  (https://bigbluebutton.org) Video conferencing for education. Cross-platform open…