ขั้นตอนการติดตั้ง Node-RED บน Ubuntu 
1. ตรววจสอบสถาปัตยกรรม OS ที่ใช้งาน
uname -m

2. ทำการอัปเดทระบบให้เป็นปัจจุบัน
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y

3. ติดตั้ง ติดตั้ง Node.js และ npm
sudo apt-get install nodejs npm -y

4. ตรวจสอบเวอร์ชั่น NodeJS
node -v
npm -v

5. ติดตั้ง Node-RED
sudo npm install -g –unsafe-perm node-red

6. เปิดให้สามารถใช้งานผ่าน Firewall ได้ (กรณีใช้งาน Firewall)
sudo ufw allow 1880

7. เรียกใช้งาน Node-RED
node-red
หรือ
node-red -v

8. เรียกใช้งาน Node-RED หน้าเว็บไซต์
http://localhost:1880
หรือ
http://IP_Address1880

ที่มา:
– https://nodered.org/docs/getting-started/
– https://www.arubacloud.com/tutorial/how-to-install-node-red-on-ubuntu-20-04.aspx