รวมเครื่องมือสำหรับนักออกแบบแพลตฟอร์ม (UX/UI Design Tool)

ปัจจุบันการออกแบบแพลตฟอร์มในฝั่งนักออกแบบ Designer มีเครื่องมือให้เลือกใช้งาน 2 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มที่ 1 เครื่องมือออกแบบแพลตฟอร์มเชิงการค้า (Commercial UX/UI Design) กลุ่มที่ 2 เครื่องมือออกแบบแพลตฟอร์มฟรีรูปแบบโอเพ่นซอร์ส (Open Source…