การติดตั้งพาเลทเพิ่มเติมบน Node-RED

1. ล็อกอินเข้าระบบ Node-RED 2. คลิกที่แท็บเมนูมุมขวาบน > Manage Palette 3. คลิกที่แท็บ Install 4. คลิกเลือกพาเลทที่ต้องการ ในที่นี้ติดตั้งพาเลทแดชบอร์ด ให้ค้นคำว่า dashboard…

การกำหนดรหัสผ่านบน Node-RED

หลังการติดตั้ง Node-RED แล้วเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้เข้าใช้งานโดยไม่มีการป้อนรหัสผ่าน ซึ่งในการใช้งานจริงจะไม่มีความปลอดภัย ทั้งนี้ผู้ควบคุมระบบสามารถกำหนดรหัสผ่าน ก่อนการใช้งาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ติดตั้ง Node-RED Admin sudo npm install -g…

การติดตั้ง Node-RED บน Ubuntu 22.04

ขั้นตอนการติดตั้ง Node-RED บน Ubuntu  1. ตรววจสอบสถาปัตยกรรม OS ที่ใช้งาน uname -m 2. ทำการอัปเดทระบบให้เป็นปัจจุบัน sudo apt-get update sudo…

การตรวจสอบการเชื่อมต่อพอร์ตของ ESP8266 และ ESP32

การตรวจสอบการเชื่อมต่อพอร์ตของ ESP8266 และ ESP32 ดูรายละเอียดได้ที่ Device Manager – Start > Run > พิมพ์ Device Manager –…