การติดตั้งพาเลทเพิ่มเติมบน Node-RED

1. ล็อกอินเข้าระบบ Node-RED 2. คลิกที่แท็บเมนูมุมขวาบน > Manage Palette 3. คลิกที่แท็บ Install 4. คลิกเลือกพาเลทที่ต้องการ ในที่นี้ติดตั้งพาเลทแดชบอร์ด ให้ค้นคำว่า dashboard…

การกำหนดรหัสผ่านบน Node-RED

หลังการติดตั้ง Node-RED แล้วเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้เข้าใช้งานโดยไม่มีการป้อนรหัสผ่าน ซึ่งในการใช้งานจริงจะไม่มีความปลอดภัย ทั้งนี้ผู้ควบคุมระบบสามารถกำหนดรหัสผ่าน ก่อนการใช้งาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ติดตั้ง Node-RED Admin sudo npm install -g…

การติดตั้ง Node-RED บน Ubuntu 22.04

ขั้นตอนการติดตั้ง Node-RED บน Ubuntu  1. ตรววจสอบสถาปัตยกรรม OS ที่ใช้งาน uname -m 2. ทำการอัปเดทระบบให้เป็นปัจจุบัน sudo apt-get update sudo…

การตรวจสอบการเชื่อมต่อพอร์ตของ ESP8266 และ ESP32

การตรวจสอบการเชื่อมต่อพอร์ตของ ESP8266 และ ESP32 ดูรายละเอียดได้ที่ Device Manager – Start > Run > พิมพ์ Device Manager –…

IoT protocols

IoT protocols list MQTT Eclipse Mosquitto COAP AMQP Rest XMPP Stomp — REF IoT protocols list:…

การติดตั้ง Grafana บน Raspberry Pi

ขั้นตอนการติดตั้ง Grafana บน Raspberry Pi 1. ทำการเพิ่มแพ็กเกจ wget -q -O – https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add…

ติดตั้ง Raspberry Pi OS ง่ายนิดเดียว

อุปกรณ์ทดสอบ 1. Raspberry Pi Model B 2. MicroSD Card 3. ตัวอ่าน การเตรียมการ 1. ดาวน์โหลดทูลช่วยติดตั้ง (ในที่นี้เลือกตัวติดตั้งแบบ Windows) …

Fritzing ทูลช่วยออกแบบสำหรับนัก IoT

Fritzing ทูลช่วยออกแบบสำหรับนัก IoT ภายในมีเครื่องมือให้เลือกใช้งานมากมาย สามารถศึกษาและเรียนรู้การใช้งานได้ที่เว็บ https://fritzing.org สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้งระบบ Windows, Linux และ MacOS

IoT Editor

ทูลสำหรับพัฒนาโปรเจ็กต์ IoT Arduino IDE  (https://www.arduino.cc/en/Main/Software) Arduino IDE เป็นโปรแกรมเอดิเตอร์สำหรับพัฒนาโปรแกรมบนบอร์ดตระกูลอาดูโน่ เช่น Arduno Uno, Arduno Maga, ESP32, ESP8266(NodeMCU) ….…

การติดตั้งไลบารีช่วยเชื่อมต่อไวไฟด้วย WiFiManager

การติดตั้งไลบารีช่วยเชื่อมต่อไวไฟด้วย WiFiManager 1. เปิด Aduino IDE 2. คลิกที่เมนู Sketch > Include Libraries…. > Manage Libraries… 3. พิมพ์คำว่า…