การติดตั้ง Grafana บน Raspberry Pi

ขั้นตอนการติดตั้ง Grafana บน Raspberry Pi 1. ทำการเพิ่มแพ็กเกจ wget -q -O – https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add…

ติดตั้ง Raspberry Pi OS ง่ายนิดเดียว

อุปกรณ์ทดสอบ 1. Raspberry Pi Model B 2. MicroSD Card 3. ตัวอ่าน การเตรียมการ 1. ดาวน์โหลดทูลช่วยติดตั้ง (ในที่นี้เลือกตัวติดตั้งแบบ Windows) …