อุปกรณ์ทดสอบ
1. Raspberry Pi Model B
2. MicroSD Card
3. ตัวอ่าน

การเตรียมการ
1. ดาวน์โหลดทูลช่วยติดตั้ง (ในที่นี้เลือกตัวติดตั้งแบบ Windows)  https://www.raspberrypi.com/software/
2. ทำการเรียกใช้งานโปรแกรม
3. คลิกที่ CHOOSE OS เพื่อเลือกระบบปฏิบัติการที่ต้องการใช้งาน
ในที่นี้แลือกติดตั้งเป็น Raspberry (Pi 32 bit)

ระบบปฏิบัติการที่มีให้เลือกใช้งาน >>>>>>>>>>>>>

4. คลิกที่ CHOOSE STORAGE ให้เลือก storage ที่ต้องการใช้

5. หากต้องการกำหนดค่าพื้นฐานเช่น รหัสผ่านระบบ การเชื่อมต่อ wi-fi ให้คลิกที่รูปฟันเฟืองเพื่อปรับค่า

6. คลิกที่ WRITE เพื่อเริ่มเขียน OS ลง MicroSD Card

7. คลิกปุ่ม Continue
8. ทำการถอด MicroSD Card ไปใส่ที่บอร์ด Raspberry Pi
9. ทำการต่อสาย MicroSD กับเครื่องพีซี หรือต่อสาย power และต่อจอกับพอร์ต HDMI
* หากต้องการใช้ Mouse และ Keyboard ก็ต่อด้วยเลย