1. ล็อกอินเข้าระบบ Node-RED
2. คลิกที่แท็บเมนูมุมขวาบน > Manage Palette


3. คลิกที่แท็บ Install
4. คลิกเลือกพาเลทที่ต้องการ ในที่นี้ติดตั้งพาเลทแดชบอร์ด ให้ค้นคำว่า dashboard

5. คลิก Install ที่ node-red-dashboard

6. แสดงพาเลทแดชบอร์ดที่ติดตั้งเสร็จแล้ว