การเปลี่ยนรหัสผ่าน root ของ Macbook

การเปลี่ยนรหัสผ่าน root ของ Macbook สามารถใช้งานได้ทั้ง Macbook Pro และ Macbook Air 1. คลิกเลือกที่ Settings 2. คลิกเลือก User…