ย้ายจาก Android มาใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch

ย้ายจาก Android มาใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch https://support.apple.com/th-th/HT201196

2022 Social Media Image Sizes for All Networks

ขนาดพื้นฐานของ Ads บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Size Standard) ที่มา: https://blog.hootsuite.com/social-media-image-sizes-guide        

Flip html5 เครื่องมือสร้างอีบุ๊คออนไลน์

Flip html5 เครื่องมือสร้างอีบุ๊คออนไลน์
https://fliphtml5.com

เพจรวมความรู้สำหรับผู้สนใจ

เพจรวมความรู้สำหรับเพื่อนครู อาจารย์ และผู้สนใจ รวบรวมโดย ผศ.ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล ระบบเครือข่าย, ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Network, Cyber Security, PDPA)

รวมลิงค์ความรู้นานาสาระ

รวมลิงค์ความรู้นานาสาระ NCSA Thailand – สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

รวมโปรแกรมกราฟิกฟรี (Free Images)

รวมโปรแกรมกราฟิกฟรี (Free Images) ภาพกราฟิกฟรี https://www.freepik.com https://pixels.com https://pixabay.com https://www.vecteezy.com https://stocksnap.io https://www.freeimages.com https://www.rawpixel.com https://www.stockvault.net https://www.stockvault.net https://picjumbo.com https://elements.envato.com https://morguefile.com…

Week10: สอนวิชา Creative Thinking for Business Innovator

Week10: สอนวิชา ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการเป็นนวัตกรธุรกิจ (Creative Thinking for Business Innovator) นักศึกษา #สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มทร.สุวรรณภูมิ กลุ่ม #ISD46521N, #ISD46541N * ผ่านไป…

Composer คือเครื่องมือในการจัดการกับแพ็กเกจ (Package) และไลบรารี (Library) ภาษา PHP

Composer คือเครื่องมือในการจัดการกับแพ็กเกจ (Package) และไลบรารี (Library) ต่างๆที่นำมาใช้กับภาษา PHP สามารถอ่านรายละเอียด

Slideshare เว็บรวมเอกสารประกอบการบรรยายทั่วโลก

Slideshare เว็บรวมเอกสารประกอบการบรรยายทั่วโลก สามารถสมัครสมาชิกและใช้งาน (more…)

Week10 : สอนวิชา Web Programming and Development

สอนวิชา Web Programming and Development นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ กลุ่ม IS46321N