การเปลี่ยนรหัสผ่าน root ของ Macbook

การเปลี่ยนรหัสผ่าน root ของ Macbook สามารถใช้งานได้ทั้ง Macbook Pro และ Macbook Air 1. คลิกเลือกที่ Settings 2. คลิกเลือก User…

AI สร้างคลิปวีดีโอสั้นและไฟล์สียง

AI สร้างคลิปวีดีโอสั้นและไฟล์สียง ไฟล์เสียง SounDraw.io (www.soundraw.io) สร้างเสียงบรรเลง เสียงเพลง, AI Music Generation Boommy (www.boomy.com) Unleash your creativity Make…

เว็บสร้าง AI Presenter และ Virtual Influencer

เว็บสร้าง AI Presenter และ Virtual Influencer D-ID – AI Presenter (www.d-id.com) ใช้สร้างสร้างวิดีโอแปลงภาพบุคคลที่ภาพนิ่งเป็นวิดีโอที่พูด DeepBrain (www.deepbrain.io) แปลงภาพบุคคลที่ภาพนิ่งเป็นวิดีโอที่พูด HeyGen…

Plugins WordPress สำหรับทำระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (WordPress LMS Plugins)

Plugins WordPress สำหรับทำระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (WordPress LMS Plugins) 1. Tutor LMS (https://www.themeum.com/product/tutor-lms/) Tutor LMS is one of the…

โปรแกรมออกแบบแผงวงจร (PCB Design Tool)

โปรแกรมออกแบบแผงวงจร (PCB Design Tool) – Fritzing (https://fritzing.org) Fritzing is an open-source hardware initiative that makes electronics…

รวมเครื่องมือเอไอช่วยงาน (Generative AI Toolkits)

รวมเครื่องมือ AI ช่วยงาน ด้านกราฟิก ด้านเสียง สร้างไฟล์วีดีโอ Pictory (https://pictory.ai) Video Marketing Toolkit Automatically create short, highly-sharable branded…

รวมชุดข้อมูล (Data Set) รูปแบบ Open Data

รวมชุดข้อมูล (data set) Open Data GD Catalog Directory Service – ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Link2) (แนะนำ) Open Government Data…

การติดตั้ง Jupyter Notebook เขียนภาษา Python

การติดตั้ง Jupyter Notebook 1.เข้าใช้งาน DOS Prompt ในฐานะผู้ดูแลระบบ Start > พิมพ์ cmd  > เลือก Run as administrator…

การติดตั้งเอดิเตอร์ Spyder เขียนภาษา Python

การติดตั้งเอดิเตอร์ Spyder เขียนภาษา Python ** ในที่นี้ทดสอบติดตั้งผ่านทาง Anaconda 1. Start > Anaconda Prompt 2. พิมพ์คำสั่ง conda install…

รวมเครื่องมือสำหรับพัฒนาภาษา Python

เครื่องมือพัฒนาภาษา Python ======================== – Python IDLE (ได้มาพร้อมตัวติดตั้ง Python) (แนะนำ) IDLE (short for Integrated Development and Learning…