การติดตั้งพาเลทเพิ่มเติมบน Node-RED

1. ล็อกอินเข้าระบบ Node-RED 2. คลิกที่แท็บเมนูมุมขวาบน > Manage Palette 3. คลิกที่แท็บ Install 4. คลิกเลือกพาเลทที่ต้องการ ในที่นี้ติดตั้งพาเลทแดชบอร์ด ให้ค้นคำว่า dashboard…

การกำหนดรหัสผ่านบน Node-RED

หลังการติดตั้ง Node-RED แล้วเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้เข้าใช้งานโดยไม่มีการป้อนรหัสผ่าน ซึ่งในการใช้งานจริงจะไม่มีความปลอดภัย ทั้งนี้ผู้ควบคุมระบบสามารถกำหนดรหัสผ่าน ก่อนการใช้งาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ติดตั้ง Node-RED Admin sudo npm install -g…

การตรวจสอบการเชื่อมต่อพอร์ตของ ESP8266 และ ESP32

การตรวจสอบการเชื่อมต่อพอร์ตของ ESP8266 และ ESP32 ดูรายละเอียดได้ที่ Device Manager – Start > Run > พิมพ์ Device Manager –…

ติดตั้ง Raspberry Pi OS ง่ายนิดเดียว

อุปกรณ์ทดสอบ 1. Raspberry Pi Model B 2. MicroSD Card 3. ตัวอ่าน การเตรียมการ 1. ดาวน์โหลดทูลช่วยติดตั้ง (ในที่นี้เลือกตัวติดตั้งแบบ Windows) …

Fritzing ทูลช่วยออกแบบสำหรับนัก IoT

Fritzing ทูลช่วยออกแบบสำหรับนัก IoT ภายในมีเครื่องมือให้เลือกใช้งานมากมาย สามารถศึกษาและเรียนรู้การใช้งานได้ที่เว็บ https://fritzing.org สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้งระบบ Windows, Linux และ MacOS

แสดงหมายเลข IP Address และ MAC Address

แสดงหมายเลข IP Addreee และ Mac Address ============================================== #include <ESP8266WiFi.h> const char* ssid     = “ชื่อwifi“;…

การเขียนโค้ดให้หลอดไฟ LED บนบอร์ด NodeMCU ESP8266

ขั้นตอน 1.  คลิกที่เมนู File > Example > ESP8266 > คลิกเลือก Blink 2. ตัวอย่างโค้ด ——————————————————————————————————— /* ESP8266…

Arduino IDE ทูสำหรับเขียนโปรแกรมบนบอร์ดตระกูลอาดูโน

Arduino IDE ทูลสำหรับเขียนไฟล์ลงบอร์ดค่าย Arduino  เช่น Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega และ Arduino รุ่นอื่นๆ ESP8266, NodeMCU Download > https://www.arduino.cc/en/Main/Software