เว็บช่วยคิดและเขียน Content ด้วย AI

เว็บช่วยคิดและเขียน Content ด้วย AI
ทดสอบใช้งานได้ที่ https://promptlab.sutmeme.com
เนื้อหาที่สามารถให้บริการในเว็บได้
– เขียนแคปชั่นขายของ
– ช่วยคิดคอนเทนต์
– เขียนบทความ
– เขียนสคริปวิดีโอสั้น
– เขียนประโยคเปิดคลิป

ขั้นตอน
1. คลิกเลือกหมวดที่ต้องการ
2. เขียนข้อความ (Prompt) ที่ต้องการ
3. คลิกปุ่ม Generate