การแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ (Share Screen)

Zoom – การแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ (Share Screen) ผู้สอนสามารถทำการแชร์หน้าจอกับผู้เรียน โดยสามารถแชร์แบบตัวต่อตัว แบบเลือกแอปพลิเคชั่น หรือแชร์ให้ผู้เรียนทุกคน ขั้นตอน 1. ในหน้า Meeting ให้คลิกที่ Share Screen – One participant can share at a time ผู้เข้าร่วมสามารถแชร์หน้าจอได้ครั้งละ 1 คน (ค่า Default) –…

Zoom – ปรับพื้นหลังแบบ Virtual Background

#10 Zoom – ปรับพื้นหลังแบบ Virtual Background ขั้นตอน 1. คลิกที่ Settings 2. คลิกที่ Virtual Background   ระบบจะแสดงพื้นหลังปกติ 3. กรณีต้องการเปลี่ยนพื้นหลัง ให้คลิกภาพพื้นหลัง   4. กณีต้องการสลับการแสดงผู้สอน ให้คลิกเลือกที่ [/] Mirror my video 5. กรณีต้องการเปลี่ยนภาพพื้นหลังเป็นของตนเอง ให้ทำการคลิกที่ +…

Zoom – การเขียนกระดานไวท์บอร์ดแบบออนไลน์ (Whitebord)

#8 Zoom – การเขียนกระดานไวท์บอร์ดแบบออนไลน์ (Whitebord) ผู้สอน/หรือผู้จัดการสามารถใช้กระดาน Whiteboard เพื่อขีด เขียนความคิดเห็นเพื่อการสอน หรือระดมความคิดเห็นได้ ขั้นตอน 1. ในหน้าจอ Meeting ให้คลิกเลือกที่ Share Screen 2. คลิกเลือกที่ Whiteboard เพื่อเรียกใช้งานกระดานไวท์บอร์ดแบบออนไลน์ 3. คลิกที่ปุ่ม Share มุมขวาล่างเพื่อแชร์กระดานไวท์บอร์ด 4. แสดงหน้าจอกระดานไวท์บอร์ด ภายในแอปพลิเคชั่น Zoom 5. ให้คลิกเลือกที่…

Zoom – ผู้เรียนเข้าห้องเรียน/ห้องประชุม (Meeting ID or URL)

#4 Zoom – ผู้เรียนเข้าห้องเรียน/ห้องประชุม (Meeting ID or URL) สำหรับผู้เรียน หรือพนักงานหลังจากได้ URL หรือ Meeting แล้ว สามารถเข้าห้องประชุม/ห้องสอนออนไลน์ ได้ดังนี้ 1. คลิกที่ปุ่ม Join 2. ระบุ Meeting ID หรือ URL ที่ได้รับ เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Join เพื่อเข้าห้องประชุม/ห้องสอนออนไลน์ 3. กรณีใช้ผ่านเว็บเบราเซอร์ให้คลิกที่…

Zoom – ผู้สอนเชิญผู้เรียนเข้าห้องเรียน/ห้องประชุม (Invite)

#3 Zoom – ผู้สอนเชิญผู้เรียนเข้าห้องเรียน/ห้องประชุม (Invite) วิธีที่ 1 การเชิญผู้เรียนก่อนการประชุม ตอนสร้างห้องประชุมเสร็จ (กรณีใช้งานผ่านทางหน้า Web Browser) 1. ในห้องประชุมให้คลิกที่  Copy the Invitation 2. ระบบแสดงหน้าต่างสำหรับคัดลอก URL และ Meeting ID สำหรับเข้าห้องประชุม/ห้องสอน ให้คลิกที่ปุ่ม  Copy the Invitation เพื่อทำการคัดลอก 3. ทำการส่งลิงค์ให้ผู้เรียน/พนักงาน…

Zoom – การบันทึกวีดีโอการสอน/การประชุม (Record)

#5 Zoom – การบันทึกวีดีโอการสอน/การประชุม (Record) ผู้สอนและผู้จัดการสามารถบันทึกวีดีโอการสอนและการการประชุม โดยระบบฟรีสามารถบันทึกไว้ได้ 40 นาที ต่อคลิป 1. ในหน้าจอการประชุม Meeting ให้คลิกเลือกที่ Record 2. ขณะทำการบันทึกคลิปการสอน/ประชุม 3. กรณีต้องการหยุดการบันทึกชั่วคราวให้คลิกที่  Pause 4. หากต้องการหยุดการบันทึกวีดีโอการสอน/การประชุม ให้คลิกที่ End Meeting 5. คลิกเลือกที่  End Meeting for…

Zoom – การสนทนากับผู้เรียน (Chat)

#6 Zoom – การสนทนากับผู้เรียน (Chat) กรณีที่ผู้สอนต้องการสนทนากับผู้เรียนสามารถคลิกเลือกได้ที่ Chat โดยสามารถสนทนาแบบตัวต่อตัว แบบกลุ่ม และทุกคน ขั้นตอน 1. ในห้อง Meeting ให้คลิกเลือกที่ Chat  2. แสดงผู้รวมห้องเรียน/ฟ้องประชุม ออนไลน์ 3. ผู้สอนทำการสนทนาออนไลน์ผ่านข้อความ (Chat) กับผู้เรียน * จริงหากผู้เรียน/พนักงาน มีคำถามที่ต้องการสอบถามสามารถพูกผ่าน Microphone ได้เลย 4. กรณีต้องการส่งไฟล์ข้อมูล…

Zoom – การแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ (Share Screen)

Zoom – การแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ (Share Screen) ผู้สอนสามารถทำการแชร์หน้าจอกับผู้เรียน โดยสามารถแชร์แบบตัวต่อตัว แบบเลือกแอปพลิเคชั่น หรือแชร์ให้ผู้เรียนทุกคน ขั้นตอน 1. ในหน้า Meeting ให้คลิกที่ Share Screen – One participant can share at a time ผู้เข้าร่วมสามารถแชร์หน้าจอได้ครั้งละ 1 คน (ค่า Default) –…