การปิด Firewall บน Ubuntu Linux
sudo systemctl stop ufw

ตรวจสอบ
sudo systemctl status ufw

กรณีต้องการปิกการใช้งานตอนบู๊ตระบบ
sudo systemctl stop ufw

ประชุมคณะกรรมการแนะแนวศูนย์หันตรา

ประชุมคณะกรรมการแนะแนวศูนย์หันตรา

Week8: สอนวิชา Creative Thinking for Business Innovator

ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการเป็นนวัตกรธุรกิจ (Creative Thinking for Business Innovator) กลุ่ม ISD46521N, ISD46441N

บรรยายพิเศษ H5P การสร้างสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ กศน.เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บรรยายพิเศษ การสร้างสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ กศน.เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร วันที่ 16, 18 สิงหาคม 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างสื่อและนวัตกรรมเพื่อจัดการเรียนการสอน

ลิงค์ดาวน์โหลด Ubuntu 22.04 แบบ ISO

ลิงค์ดาวน์โหลด Ubuntu 22.04.1 แบบ ISO
https://releases.ubuntu.com/22.04/

Roblox Studio ทูลในการสร้างเกมส์

Roblox Studio ทูลในการสร้างเกมส์ พัฒนาด้วยภาษา Lua

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.roblox.com

บรรยายพิเศษ หัวข้อ Interactive Content โดยใช้ H5P at วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

บรรยายพิเศษ หัวข้อ การออกแบบสื่อการสอนแบบ Interactive โดยใช้ H5Pสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี, วันที่ 3,8 สิงหาคม 2565 * โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนออนไลน์