การปิด Firewall บน Ubuntu Linux
sudo systemctl stop ufw

ตรวจสอบ
sudo systemctl status ufw

กรณีต้องการปิกการใช้งานตอนบู๊ตระบบ
sudo systemctl stop ufw