การปิด Firewall บน Ubuntu Linux
sudo systemctl stop ufw

ตรวจสอบ
sudo systemctl status ufw

กรณีต้องการปิกการใช้งานตอนบู๊ตระบบ
sudo systemctl stop ufw

ลิงค์ดาวน์โหลด Ubuntu 22.04 แบบ ISO

ลิงค์ดาวน์โหลด Ubuntu 22.04.1 แบบ ISO
https://releases.ubuntu.com/22.04/

การปรับแต่ง IP Address บน CentOS 8 ด้วย nmtui

การปรับแต่ง IP Address บน CentOS 8 ด้วย nmtui ตรวจสอบแพ็กเกจ NetworkManager rpm -qa | grep NetworkManager การตรวจสอบอินเตอร์เฟส…

รวมเว็บสอนลีนุกซ์ CentOS, Ubuntu, Debian

รวมเว็บสอนลีนุกซ์ CentOS, Ubuntu, Debian และ Distribution ยอดนิยมอีกหลายตัว https://vitux.com https://www.server-world.info/en/ https://www.howtoforge.com https://www.tecmint.com https://linoxide.com https://www.linuxtechi.com https://www.cyberciti.biz https://www.unixmen.com https://www.linuxtopia.org…

Linux Shell Scripting Tutorial (LSST)

เว็บสอน Linux Shell Scripting Tutorial (LSST) https://bash.cyberciti.biz/guide/Main_Page https://www.cyberciti.biz/tips/top-linux-monitoring-tools.html