รวมชุดข้อมูล (Data Set) รูปแบบ Open Data

รวมชุดข้อมูล (data set) Open Data GD Catalog Directory Service – ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Link2) (แนะนำ) Open Government Data…