เครื่องมือสำหรับประชุมออนไลน์ Video Conferencing (สามารถนำมาประยุกต์สอนออนไลน์ได้)

รวมสารพัดเครื่องมือสำหรับทำงานที่บ้าน (Work From Home Tools) รวบรวมและแนะนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เครื่องมือสำหรับการประชุมออนไลน์และสอนออนไลน์เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นผู้สอน (ครู อาจารย์ วิทยากร โค้ชชิ่ง)…