การติดตั้ง Jupyter Notebook เขียนภาษา Python

การติดตั้ง Jupyter Notebook 1.เข้าใช้งาน DOS Prompt ในฐานะผู้ดูแลระบบ Start > พิมพ์ cmd  > เลือก Run as administrator…