การใส่กรอบใน Facebook LIVE

#1 Facebook – การใส่กรอบใน Facebook LIVE 1. ค้นคำว่า facebook frame studio  จากเว็บ Google 2.  ระบบลิงค์มายังหน้าในการสร้างและจัดการกรอบ ในที่นี้เข้าใช้งานครั้งแรกให้คลิกที่ปุ่ม สร้างกรอบ…