การตรวจสอบ IP บนบอร์ด Arduino ด้วย Hercules

Hercules SETUP utility is useful serial port terminal (RS-485 or RS-232 terminal), UDP/IP terminal and TCP/IP…

Arduino IDE ทูสำหรับเขียนโปรแกรมบนบอร์ดตระกูลอาดูโน

Arduino IDE ทูลสำหรับเขียนไฟล์ลงบอร์ดค่าย Arduino  เช่น Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega และ Arduino รุ่นอื่นๆ ESP8266, NodeMCU Download > https://www.arduino.cc/en/Main/Software