การติดตั้ง Jupyter Notebook เขียนภาษา Python

การติดตั้ง Jupyter Notebook

1.เข้าใช้งาน DOS Prompt ในฐานะผู้ดูแลระบบ
Start > พิมพ์ cmd  > เลือก Run as administrator

2. ติดตั้ง Jupyter Notebook ด้วยคำสั่ง pip

pip install notebook

3. เรียกใช้งาน Jupyter Notebook
jupyter notebook

4. ระบบแสดงหน้าต่าง Jupyter Notebook ผ่านเว็บเบราเซอร์

http://localhost:8888/lab