การติดตั้งเอดิเตอร์ Spyder เขียนภาษา Python
** ในที่นี้ทดสอบติดตั้งผ่านทาง Anaconda

1. Start > Anaconda Prompt

2. พิมพ์คำสั่ง
conda install spyder=4

3.  เรียกใช้งานเอดิเตอร์ Spyder ผ่านทาง ANACONDA NAVIGATOR

4. แสดงหน้าต่างโปรแกรม Spyder