การเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งโน๊ตบุ๊ค หรือสมาร์ตโฟนส่วนตัวเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีอยู่หลากหลายวิธี โดยพอสรุปวิธีการเชื่อมต่อดังนี้

  1. การเชื่อมต่อผ่านระบบ LAN ในหน่วยงาน
  2. การเชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่านจุดบริการในหน่วยงาน
  3. การเชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่านทางผู้ให้บริการ เช่น AIS, DTAC, TOT, CAT
  4. การเชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่านจุดบริการสาธารณะ ตามร้านกาแฟ ร้านอาหาร หรือจุดให้บริการฟรี
  5. การเชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่านทาง Smart Phone ตนเอง

ไม่ว่าจะเชื่อมต่อด้วยวิธีใดผู้ใช้สามารถตรวจสอบชื่อบริการ (SSID) และรหัสผ่าน (password) ที่ใช้โดยทำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

LABTEST : ทดสอบบนระบบ Windows 7/8/10

ขั้นตอน
1. กดปุ่ม Windows Key windowskeys + R

2. ระบบหน้าต่างรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่ง ncpa.cpl > OK

wifi1
3. ระบบแสดงชื่ออินเตอร์เฟสทั้งหมด ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกที่อินเตอร์เฟสที่ใช้งานอยู่ เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Wireless Properties เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

wifi2
4. คลิกเลือกที่แท็ป Security แล้วให้คลิกเลือก [/] Show charactors 
ระบบจะแสดงรหัสผ่านที่ Network security key 

wifi3

ข้อมูลข้างต้นเป็นการตรวจสอบรหัสผ่านของ wi-fi ที่ใช้งานเท่านั้น ยังมีวิธีการแสดงข้อมูลรหัสผ่านอีกหลายวิธี แล้วพบกันตอนต่อไป

###################################
Write by 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์หันตรา
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
แหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยี

****************************************************
Blog: https://www.arnut.com
Facebook: https://www.facebook.com/DrArnut/
Twitter: https://www.twitter.com/arnutr/

Date: February 24, 2020
*****************************************************