บรรยายพิเศษ หัวข้อ Innovation Workplace กรมบัญชีกลาง

บรรยายพิเศษ หัวข้อ Innovation Workplace กรมบัญชีกลาง
โครงการเสริมสร้างกระบวนการคิดด้านนวัตกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมบัญชีกลาง, วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต 1 กรมบัญชีกลาง

ภาพการบรรยาย >> https://www.facebook.com/photo/?fbid=10227571538183740&set=pcb.10227571554344144