😮ครูมีโอกาศตกงานสูงเมื่อ #ChatGPT ของ #OpenAI ฉลาดขั้นเทพ!
ทำทุกอย่างได้อย่างใจนึก แถมสอนแนะนำทางออก/แนวทางไปต่อ แบบ Step-by-Step

👉ความสามารถของ ChatGPT
✓ช่วยเขียนโค้ด
✓ ช่วยทำการบ้าน
✓ ช่วยวิเคราะห์
✓ ช่วยเล่าเรื่องราว
✓ ช่วยเขียนหนังสือ
✓ ช่วยเขียนบทความวิจัย
✓ ช่วยเขียนบทความวิชาการ
✓ ช่วยตอบโต้บทสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ
✓ ช่วยตอบทุกเรื่องที่ไม่รู้
✓ …
เพื่อนๆ สามารถทดลองใช้งานได้ที่ https://chat.openai.com

ข้อความทดสอบ (ภาษาอังกฤษทำได้ดีมาก ส่วนภาษาไทยก็สามารถนำทางได้เช่นกัน)
1. connect mysql with php
2. php redirect code
3. php redirect code
4. Arduino ESP8266 Connect wi-fi code
5. ESP32 Conn to Blynk Code
6. Top 10 UX/UI Designer tools
7. Table of Content Web Programming
8. หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
9. อินโฟกราฟิก คือ
10. ช่วยแนะนำเครื่องมือ UX/UI Designer


Dr.Arnut Ruttanatirakul
School of Agricultural Technology, KMITL.
December 16, 2022