บรรยายพิเศษ Metaverse in Business Development นักศึกษา MBA รุ่น 16

บรรยายพิเศษ Metaverse in Business Development
นักศึกษา MBA รุ่น 16, หหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 5 พฤษภาคม 2565