บรรยายพิเศษ #OnlineLearning ให้อาจารย์และบุคลากรทางการแพทย์ at คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Topic: #ระบบการบริหารจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อการช่วยจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตแบบ New Normal

rama01 rama02

rama03 rama04

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ > https://www.facebook.com/photo/?fbid=10223322741086468&set=pcb.10223322781447477


ลิงค์เกี่ยวเนื่อง
– หน่วยสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดการอบรมเรื่อง ”การติดตั้งและบริหารระบบ e-Learning ด้วย Moodle”โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ