ย้ายจาก Android มาใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch

ย้ายจาก Android มาใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch

https://support.apple.com/th-th/HT201196