☁ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล (Dr.Arnut Online Learning)
ผู้เรียนสามารถสมัครเข้าเรียนตามรายวิชาจากลิงค์และโค้ดเข้าชั้นเรียนที่ได้รับแจ้งทางอีเมลหรือทางแอปพลิเคชั่น LINE ขอให้สนุกกับการเรียนผ่านระบบออนไลน์ :)

  Available courses

  Principle for Mobile Programming 3/64

  Principle for Mobile Programming 3/64

  Principle for Mobile Programming

  Network Design and Administration 2/64

  Network Design and Administration 2/64

  Network Design and Administration

  Data Communication and Networks 2/64

  Data Communication and Networks 2/64

  Data Communication and Networks

  Modern Programming Language 2/64

  Modern Programming Language 2/64

  ภาษาการโปรแกรมสมัยใหม่ (Modern Programming Language)

  Web Programming and Development 2/64

  Web Programming and Development 2/64

  Web Programming and Development 2/64

  Project Study in Information Technology 1/64

  Project Study in Information Technology 1/64

  Project Study in Information Technology

  Information Systems Security 1/64

  Information Systems Security 1/64

  Information Systems Security

  Data Communication and Networks 1/64

  Data Communication and Networks 1/64

  Data Communication and Networks 

  Web Application Development 1/64

  Web Application Development 1/64

  Web Application Development

  แบบทดสอบวัดพื้นฐานความรู้สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์หันตรา

  แบบทดสอบวัดพื้นฐานความรู้สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์หันตรา

  แบบทดสอบวัดพื้นฐานความรู้สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศ...

  Business System Analysis and Design

  Business System Analysis and Design

  Business System Analysis and Design

  Principles for Mobile Programming

  Principles for Mobile Programming

  Principles for Mobile Programming

  Network Design and Administration

  Network Design and Administration

  Network Design and Administration

  Data Communication and Networks

  Data Communication and Networks

  Data Communication and Networks

  Modern Programming Language

  Modern Programming Language

  Modern Programming Language

  Web Programming and Development

  Web Programming and Development

  วิชา Web Programming and Development

  Online Learning

  Online Learning

  หลักสูตร Onone Learning  เป็นหลักสูตรที่แนะนำทูลและเทคนิควิธี และข้...

  IT Competency

  IT Competency

  แบบทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  Post-Test หลักสูตร Responsible Tourism Marketing

  Post-Test หลักสูตร Responsible Tourism Marketing

  Post-Test การตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism Mark...

  Pre-Test หลักสูตร Responsible Tourism Marketing

  Pre-Test หลักสูตร Responsible Tourism Marketing

  Pre-Test หลักสูตร Responsible Tourism Marketing

  Introduction to Big Data and Data Engineer

  Introduction to Big Data and Data Engineer

  หลักสูตรอบรมสำหรับ Big Data Engineers ออกแบบมาเพื่อต่อยอดองค์ความรู...

  มัธยมศึกษาปีที่ 2

  มัธยมศึกษาปีที่ 2

  มัธยมศึกษาปีที่ 2

  ประถมศึกษาปีที่ 6

  ประถมศึกษาปีที่ 6

  ประถมศึกษาปีที่ 6

  การใช้งาน Zoom Meeting

  การใช้งาน Zoom Meeting

  การใช้งาน Zoom Meeting

  การใช้งาน Google Classroom

  การใช้งาน Google Classroom

  การสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom

  การใช้งาน OBS Studio

  การใช้งาน OBS Studio

  การสร้างคลิปการสอนด้วย OBS Studio