การติดตั้ง Grafana บน Raspberry Pi

ขั้นตอนการติดตั้ง Grafana บน Raspberry Pi 1. ทำการเพิ่มแพ็กเกจ wget -q -O – https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add…