การทำ Proxy Server เก็บ Log file ในหน่วยงานด้วย Squid (ตอนที่1)

webmaster's picture

หลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา หลายๆ องค์กรต่างมีความตื่นตัว พร้อมทั้งได้เล็งหาโซลูชั่นสำหรับใช้เก็บข้อมูลผู้ใช้ในหน่วยงาน ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบฮาร์ดแวร์และแบบซอฟต์แวร์

บทความตอนนี้เป็นการแนะนำโปรแกรมเก็บ Logfile ยอดนิยมที่ชื่อ Squid ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ทำ Proxy Server อันดับหนึ่งในปัจจุบัน ด้วยความสามารถที่โดดเด่นและทรงพลังของ Squid ทำให้หลายบริษัทได้นำมาพัฒนาต่อยอดสร้างเป็น Hardware Box ที่รัน Squid ไว้ภายใน ปัจจุบัน Squid มีลิขสิทธิ์แบบ GPL ผู้ใช้งานสามารถดาวนโหลดมาติดตั้งใช้งานได้ฟรี


พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ (อ่านรายละเอียด)

รู้จักโปรแกรม Squid
Squid เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ทำ Proxy/Cache Server ที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ในปัจจุบัน Squid ถูกนำมาใช้งานในการเก็บข้อมูลต่างๆ ในหน่วยงานแทบทุกหน่งยงาน เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ Open Source ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งใช้งานได้ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์แต่อย่างได เพียงแค่ลงมือปรับแต่งคอนฟิกเพียงเล็กน้อยก็สามารถใช้งานได้แล้ว เว็บไซต์ท่าของ Squid คือ http://www.squid-cache.org


เว็บไซต์ http://www.squid-cache.org

ความสามารถของโปรแกรม Squid
- ใช้เพิ่มความเร็วในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ใช้เก็บประวัติการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งานในองค์กร
- ใช้กำหนดสิทธิการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเครื่องลูกข่าย Access Control List (ACL)
- ใช้กำหนดวันเวลา หรือช่วงเวลาในการใช้งาน
- ใช้บล็อกเว็บไม่พึงประสงค์ เช่น เว็บลามกอนาจาร เว็บก่อการร้าย เว็บเกมส์ออนไลน์
- ใช้บล็อกพอร์ตเครือข่าย (Network Port) ที่ไม่ต้องการให้ผู้ใช้เข้าใช้งาน
- ใช้บล็อก MSN, QQ, Pirch, Skype, BitTorrent

ระบบปฏิบัติการที่สามารถติดตั้งโปรแกรม Squid ได้
Microsoft Windows
- Windows NT 4.0 Workstation และ Windows NT 4.0 Server SP4
- Windows 2000 Professional และ Windows 2000 Server
- Windows XP Professional
- Windows Server 2003
- Windows Server 2008

Linux
- RedHat, Fedora, CentOS
- Slackware
- Debian, Ubuntu
- SuSE, OpenSUSE
- Mandriva
- Gentoo

BSD
- FreeBSD, DragonFly
- OpenBSD
- NetBSD

Unix
- Solaris, OpenSolaris

------
(c)2009 by A.Arnut Ruttanatirakul
http://www.arnut.com
-------


ลิงค์เกี่ยวเนื่อง
- การทำ Proxy Server เก็บ Log file ในหน่วยงานด้วย Squid (ตอนที่2)